Opslag / vullen / ledigen van kisten

In een voedingsbedrijf is het noodzakelijk voorzichtig met de producten om te gaan. Daarnaast moeten de producten ook hygiënisch verwerkt worden. Daarom biedt Stumaco een aantal machines aan die gebruiks- en onderhoudsvriendelijk zijn en beantwoorden aan voorgaande stellingen.

Stumaco heeft een uitgebreid assortiment aan machines voor de opslag, het vullen en het ledigen van kisten. Zo kunt u bij ons terecht voor o.a.:

  • voorraadbunker
  • kistenkantelaar
  • valbreker
  • opvangtrechter
  • vulsysteem