Piping / installaties

Voor piping in bedrijven hebben we speciaal opgeleid personeel.
Onze werknemers kunnen het volledige bedrijf van pijpleidingen voorzien.

Afvoer van afvalwater via een inox buizennet

Voor piping in bedrijven hebben we speciaal opgeleid personeel. Onze werknemers kunnen het volledige bedrijf van pijpleidingen voorzien. Het soort pijp dat in uw bedrijf zal worden gebruikt, hangt af van het soort product en de hoeveelheid (vloei)stof die erdoor moet kunnen stromen.

Bij installaties zorgen wij gewoonlijk voor de lay-out en de opvolging van de volledige lijn. Voor zover mogelijk wordt de gehele lijn bij ons in het atelier voorgemonteerd. Specifieke machines kunnen ons ter inbouw toegeleverd worden. Wij verzorgen de inbouw ervan, kijken voor overgangstrechters, afwerkingsmaterialen, afvoerpijpen, bordessen of trappen.